ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေး

Salai Ngun San Aung

ကျူရှင်ဆိုသည့်အခေါ်အဝေါ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ပညာသင်ကြားသည့်ကျောင်းချိန်ပြင်ပ၌ သီးသန့်သင်ကြား/ယူရသည့်အချိန်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Frontier Myanmar ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျူရှင်သင်ကြားခြင်းဟာ ဝင်ငွေကောင်းသောလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ယနေ့အထိ တည်ရှိလျက်ရှိ ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံအများစုက တရားမဝင် သည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ယူရသည့် တက္ကသိုလ်၌ပင် ကျူရှင်သင်ကြားမှုများရှိနေရုံသာမက တခါတရံ အကျိုးတစ်ခုခုကို မျှော်ကိုးပြီး ဆရာ/မများထံ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးနေမှုများရှိ​နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် တက္ကသိုလ်၌ အဘယ်ကြောင့် ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးခြင်း ရှိရသနည်း။ ၎င်းက ကျောင်းသူ/သားများအတွက် အကျိုးကျေးဇူး ဘယ်လောက်ရှိစေသလဲ၊ သို့မဟုတ် အကျိုးယုတ်မှုများ ဘယ်လောက်ထိရှိနေသလဲ၊ အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးရောရှိသလား၊ ဆိုသည့် အချက်များကို လေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤသုတေသနက ချင်းလူမျိုးအများစု တက်ရောက်ရသည့် ကလေးတက္ကသိုလ်ကို ဦးတည်လျက် ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်း ကြောင့် ကျောင်းသူ/သားများ အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူရာ၌ ရရှိခံစားရသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ သို့မဟုတ် အကျိုးယုတ်မှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ ဤသုတေသနက လေ့လာတွေ့ရှိရသည့်အချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် – ပထမအနေဖြင့် တက္ကသိုလ်၌ ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေမှာ ကျောင်းသူ/ သားများက စာမေးပွဲအောင်ဖို့ရန်အလို့ငှာ ပိုက်ဆံစုပြီး ဆရာ/မများကိုသင်ကြားပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့်ကျောင်းသူ/သားဦးရေ၏ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းက ကျူရှင်တက်ခြင်းအားဖြင့် စာမေးပွဲအောင်ဖို့ရန်အထောက်အကူပေးကြောင်းဖြေကြားပြီး ၅၈ ရာခိုင်နှုန်း သော ကျောင်းသူ/သားများကလည်း သင်ကြားရေးအတွက် ဆရာ/မများ ဖိတ်ခေါ်မှုမျိုး ရှိနေကြောင်း ဖြေကြားထားပါသည်။

ဒုတယအနေဖြင့် ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ တက်ရောက်ခြင်းကြောင့် ကျောင်းသူ/သားများ၏ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားစေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့်ကျောင်းသူ/သားဦးရေ၏ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းက ကျူရှင်တက်ခြင်းကြောင့် အတန်းချိန် စာသင်ယူမှု နည်းပါးလာကြောင်းနှင့် အချို့သော ကျူရှင်များ၌ စာမေးပွဲတွင်မေးမြန်းမည့် မေးခွန်းများသာ ပြောပြသင်ကြားခြင်းမျိုးရှိကြောင်း ဖြေကြား ထားပါသည်။ ထို့အပြင် ကျူရှင်သင်ကြားခြင်းကြောင့် ဆရာ/မများ ကျောင်းချိန်အတွင်း စာသင်ကြားမှု များ ပျက်ကွက်စေကြောင်း ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းသော ကျောင်းသူ/သားများက ဖြေကြားထားပါသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့်ကျောင်းသူ/သားဦးရေ၏ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းက ကျူရှင်တက်ခြင်းအားဖြင့် ပိုပြီး ထူးချွန်လာမှုများ မရှိဘူးဟု ဖြေကြားထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသူ/သားအများစုက ကျူရှင် တက်ခြင်းဟာ ကောင်းမွန်သည်ဟုဖြေကြားထားသော်လည်းပဲ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် အမှန် တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားလေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတတ်သည့် ကျောင်းသူ/သား အပေါ် ဆရာ/မများက မျက်နှာသာပေးမှုများရှိကြောင်း လူတွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့်ကျောင်းသူ/သားဦးရေ၏ (၆၂) ရာခိုင်နှုန်းက ဖြေကြားထားပါသည်။ ထို့အပြင် စာမေးပွဲတွင်မေးမြန်းမည့် မေးခွန်းများ သိရှိလိုမှုကြောင့် စာသင်ခန်းတစ်ခန်းရှိကျောင်းသူ/သားအားလုံးက ဆရာ/မများထံ လက်ဆောင်ပေးမှုများရှိနေကြောင်း၊ အကယ်၍ငြင်းဆန်သည့်ကျောင်းသူ/သားရှိရင်လည်းပဲ အတင်းအဓ္ဓမပေးခိုင်းမှုများရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါသည်။ လူတွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့်ကျောင်းသူ/သားဦးရေ၏ ၄၅ ရာခိုင်းနှုန်းက ဆရာ/မများထံ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်းမရှိပါက စာမေးပွဲရှုံးနိုင်ကြောင်း ဖြေကြားထားပါသည်။

သို့သော် ကျောင်းသူ/သားအများစုကမူ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းဟာ စာမေးပွဲအောင်ဖို့ရန် အတွက် အကျိုးမဖြစ်စေကြောင်းဖြေကြားထားပါသည်။ ကျောင်းသူ/သားအများစု ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းက လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းဟာ ကောင်းမွန်သည့်လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လူတွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့်ကျောင်းသူ/သားဦးရေ၏ ထက်ဝက် (၃၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃၁ ရာခိုင် နှုန်းများက ထိခိုက်မှုရှိ/မရှိ မသိကြောင်းဖြေကြား ) က လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းက တက္ကသိုလ်ပညာ သင်ကြားရေးအပေါ် ထိခိုက်မှုများရှိနေကြောင်း ဖြေကြားပြီး ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းများက ထိခိုက်စေမှုများ မရှိနိုင်ဟုယုံကြည်ကြကြောင်း ဖြေကြားထားပါသည်။

နောက်ဆုံးအနေဖြင့် thesis နှင့် term paper ရေးသားပြုစုသည့်အချိန်တွင် ဆရာ/မများထံ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့အပြင် extra-reader လို့ခေါ်သည့် ပြင်ပမှ သုတေသနစာတမ်း (thesis) စိစစ်ပေးသည့်သူများအတွက် နေထိုင်သွားလာရေးနှင့် စားသောက် စရိတ်အားလုံးကို ကျောင်းသူ/သားများက အကုန်ကျခံပေးရသည့်အပြင် ဆရာ/မများသွားရောက် လည်ပတ်ချင်သည့်နေရာအားလုံးကို ကားငှား၍ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေရသည့်အခြေအနေရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကျူရှင်တက်ခြင်း၊ ဆရာ/မများ လေးစား သမှုပြုသည့်အနေဖြင့် ဆရာ/မများထံ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူ စာမေးပွဲအောင်နိုင်ရန်နှင့်ဘွဲ့ဒီဂရီရရှိရန်အတွက်သာ လုပ်ဆောင်ရသည့် လုပ်ရပ်မျိုး ဖြစ်နေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့အပြင် ဆရာ/မများနှင့်ကျောင်းသူ/သားများအတွက် မိမိလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်း/ရပ်အပေါ် ပေါ့လျော့မှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီး အကျင့်စာရိတ္တ၊ ပညာသင်ကြားရေးအထိ ထိခိုက်နိုင် ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ထိပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည့် ကျူရှင်တက်ခြင်း/ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းစသည့်လုပ်ရပ်များကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူများကအစ ပညာသင်ယူလျက် ရှိသည့်ကျောင်းသူ/သားများနှင့် ဆရာ/မများက မိမိနိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအပေါ်ချစ်မြတ်နိုးစိတ်နဲ့အတူ ကန့်ကွက်တားဆီးရန် လိုအပ်ပါသည်။

Note: Written by Salai Ngun San Aung, translated by Van Kung Lian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s